Vier nieuwe oplaadpunten voor elektrisch varen in Alphen aan de Rijn voor vaarseizoen 2023

ALPHEN - De gemeente Alphen aan den Rijn start met de aanleg van een viertal laadvoorzieningen voor elektrisch varen. Met deze laadvoorziening wordt aangesloten bij het systeem dat meerdere gemeenten hanteren, zoals Leiden, Bodegraven-Reeuwijk, Delft en Haarlem. “De verwachting is dat het netwerk operationeel is in het naseizoen 2022, maar in ieder geval voor het vaarseizoen 2023.”

In het concept Uitvoeringsprogramma Visie op Water is een van de doelstellingen om duurzaamheid van de recreatieve vaarsector te stimuleren. Hiervoor is elektrisch varen een van de uitwerkingen, stelt de gemeente Alphen. “Dit heeft als gevolg dat er minder geluidsoverlast, minder uitlaatgassen en smeermiddelen in het oppervlaktewater terecht komen en daardoor ontstaat een betere waterkwaliteit en treedt er minder milieuhinder op voor natuurgebieden.”

‘Netwerk is voor vaarseizoen 2023 operationeel’

“Om elektrisch varen te stimuleren is het noodzakelijk om vanuit de overheid de startkosten van een elektrisch vaarnetwerk met laadvoorziening op te zetten.”

Locaties

“De verwachting is dat het netwerk operationeel is in het naseizoen 2022, maar in ieder geval voor het vaarseizoen 2023”, stelt de gemeente Alphen. Volgens de gemeente komen de laadpalen in de Rijnhaven, in de Aarhaven, aan het Aarkanaal en aan de Steekterweg in Zwammerdam.