Welkom bij het Platform Elektrisch Varen

Varen kan schoner, stiller en goedkoper. Dit platform is bedoeld voor mensen met passie voor duurzaamheid, varen en water. Ons doel is te helpen bij het verduurzamen van boten door het delen van kennis en het leggen van contact tussen makers, ondernemers en uitvinders.

Het Platform Elektrisch Varen (PEV) is geen stichting of vereniging. De spil is dit open platform in de vorm van een forum, waar ‘belangstellenden en belanghebbenden’ ervaring en kennis kunnen delen met als doel een versnelling van verduurzaming op het water.

De nadruk van dit open platform ligt op de recreatieve vaart en we beperken ons niet tot alleen techniek en ombouwen. We moedigen iedereen dan ook aan om ook deel te nemen aan gesprekken over beleid en wetgeving. Wat speelt er bijvoorbeeld in uw eigen gemeente? En wat kan er wél qua infrastructuur en opladen? Tot slot is het goed om te praten over hoe je varen verder zou kunnen verduurzamen.

Veel lees- en discussie-plezier!